You are here

2015 - godina mobilnih uređaja

Salesfore je napravio svoj izveštaj, dobivši odgovore od 5000 marketara.

Pitanje su bila u vezi prioriteta, planova, strategija, iznosa koje projektuju da ulažu u marketing.... Izveštaj možete skinuti odavde: Salesforce, State of marketing report

71% marketara misle da je mobilni marketing neophodan za njihov biznis i da je mobilna aplikacija kao tehnologija najvažnija za “hvatanje” kupaca.

Ako gledamo Salesforce-ov izveštaj fokusirano na mobil marketing, onda možemo da zaključimo da su najvažnije tehnologije na putu do kupca:

 • Mobilne aplikacije
 • Marketinška anliza
 • CRM (Customer Relationship Management) alati

Email na telefonu: Responsivni dizajn

 • 72% odraslih ljudi u SAD, koriste pametne telefone da minimum jednom nedeljno šalju mejl i ako email ima responsive dizajn onda se procenat klikova povećava za 130%.
 • 33% marketara kaže da se mejlovi čitaju 50% na telefonu, prošle godine je taj procenat bio samo 24%.
 • U periodu između 2014. i 2015. godine broj responsive e-mailova se povećao sa 35% na 48%.

Šta mere marketari u aspektu mobile marketinga?

 • 43% - Mobile website ili posete sa aplikacije
 • 39% - Konverzije
 • 37% - Lead generation
 • 35% - Telefonske interakcije
 • 35% - Overall brand awareness
 • 35% - Prihod od mobilnih transakcija
 • 28% - Rating mobilne aplikacije
 • 28% - SMS i Push notification akcije

Mobilna integracija

Na pitanje da li ste uključili mobile marketing u ukupnu marketinšku strategiju:

2014:

 • 11% - Ne znam
 • 40% - Ne
 • 49% - Da

2015:

 • 4% - Ne znam
 • 28% - Ne
 • 68% - Da

Koliko je efektivna mobile marketing integracija?

 • 61% - vrlo je efektivna
 • 32% - osrednje
 • 6% - uopšte nije efektivna

Procenat prodaje u web prodavnicama obavljen preko mobilnih uređaja u 2015. godini je 34%. 

izvor:
www.internetretailer.com
www.salesforces.com
www.wishpond.com