You are here

Google partner - samo za pokazivanje ili bitna osobenost agencije

Ukoliko ste na internetu istraživali na temu Google oglašavanja, internet marketinga ili nešto slično tome, sigurno ste naleteli na pojam Google partner. Kada na sajtu neke agencije vidite da je Google sertifikovan partner to ne znači da je agencija “desna ruka” Google, već da je ispunila određene norme koje su postavljene.

Grubo prevedena definicija od strane Google, bi zvučala ovako:

Dobijanje statusa partnera znači da je agencija pokazala veštinu i stručnost , ispunile uslove kada je potrošnja u pitanju, obezbedila rast prihoda kako samoj agenciji tako i klijentima i uspeva da održi i uveća bazu klijenata.

                   Google partner badge

                                                                                                                        Google premier partner bedž                                                         Google partner bedž       

Da bi kompanija postala Google partner, neophodno je da ispuni sledeća 4 uslova

  1. Pre svega neophodno je da agencija ima aktivan AdWords nalog duže od 90 dana i da popuni Google Partners profil kako bi mogla biti vidljiva na stranici: https://www.google.com/partners/

  2. Budžet (potrošnja) za najmanje 60 dana od prethodna 3 meseca mora iznositi više od 10 000 $.

  3. Minimum jedan zaposleni mora posedovati Google AdWords sertifikat za partners bedž a za premium partners bedž, neophodno je da budu sertifikovana dva pojedinca.

  4. Ispunjava zahtev performansi (kroz pregled troškova i aktivnosti u prethodnih 12 meseci) pružanjem kvalitetne AdWords usluge, prihoda i opšti rast, uz održavanje i širenje baze klijenata.

Biti Google partner zapravo znači da Google takvoj firmi veruje!

Dakle, ukoliko razmišljate o Google AdWords-u, Vaš prvi korak treba da bude pretraga agencija koje su Google Partneri. Naša preporuka je da se pre svega okrenete na agencije iz Srbije, zbog kvaliteta koji naši ljudi poseduju ali i zbog pravovremene komunikacije i poznavanja tržišta.

Ukoliko posetite stranicu: https://www.google.com/partners/ i izvršite pretragu, recimo po lokaciji, Srbija, prikazaće Vam se sve agencije koje su Google Partneri iz Srbije.

Pored osnovnih informacija o agenciji, kratak tekst, logo, lokacija, nalazi se i minimalni budžet koji je neophodan prilikom saradnje sa određenom agencijom.

Bedž Google Partner ili Google Premier Partner ne garantuju da će agencija, Vama, klijentu obezbediti najbolji mogući rezultat Vaših kampanja, mnogi su faktori koji utiču na kranji rezultat. Upoznajte ljude iz agencije, podelite planove, pažljivo saslušajte ideje i predloge načina za realizaciju ideja i tek tada se odlučite za agenciju koja Vam predloži najrealniji plan. Fokusirajte se na konverzije, jer su one najbolje merilo uspešnosti kampanja.