You are here

Kako optimizovati E-book landing page

Zamislite situaciju, napravili ste informativni / edukativni priručnik (e-book) za svoje mušterije, koji ima mnogo korisnih informacija, saveta... Potrošiliste bezbroj sati za pisanje i dizajniranje, osmislili ste kompletnu marketinšku strategiju čija je osnova baš ovaj priručnik.

I na kraju se dešava ono najgore - nemate konverziju (tj. skoro niko nije skinuo vaš priručnik). Sav posao koji ste uradili ne vredi ništa… Pazite da Vam se to ne dogodi!

Potrebno da je landing stranica priručnika bude dobro osmišljena i dobro optimizovana.

Na žalost većina web sajtova ni nema landing page za ebook ali i ako ima, strategija često nije usklađena i umesto landing stranice, kupce vodite na naslovnu stranu sajta.

Mala analiza dobrih primera

Totalbike priručnik landing page

Naslov

Naslov priručnika mora odmah da zgrabi pažnju korisnika i treba da reflektuje sadržaj, da korisnik bude siguran šta dobije i o čemu je reč.
Pored toga, naslov treba da bude usklađen sa sa tekstovima reklame (Google AdWords, Facebook, banner, itd.) sa koje su korisnici došli na landing page.

Podnaslov

Ovo je mesto na kome možemo malo detaljnije objasniti o čemu je reč u priručniku, da objasnimo zašto je priručnik dobar i šta njegovim downloadom dobijaju.

Opis priručnika

U ovoj sekciji već možemo malo više ući u detalje. Možemo objasniti zašto smo napisali priručnik, zašto je dobro da to korisnik skine. Opis treba da bude takav da stvori želju da se ebook skine, ali pazite da ne dajete takve informacije koje se teško absorbuju da ne uplašite potencijalne čitaoce.

Benefits list

Ovaj deo je usko vezan za opis, samo sa razlikom da ovde treba da izvučete 3-5 klučnih faktora iz priručnika. Važno je da su jasno definisani, da budu interesantni i da vaše reči stvaraju vrednost.

Slika priručnika

Veliki deo marketara zaboravi važnost vizuelnog prikaza priručnika, mada je mnogo puta baš vizuelni faktor odlučujući za konverziju. Slika priručnika treba da reflektuje sve ono što ste napisali, da daje dodatni korak ka konverziji.

Lead capture form

Forma ima kritičan značaj za konverziju, loše dizajnirana forma može Vam totalno pokvariti izglede da korisnik konvertuje.

Forma mora da bude jasno pripremljena, da se može lako ispuniti, da ne tražimo previše informacija, ali ipak da saznamo ono što nam je potrebno.

Po mom iskustvu, do 4 polja je prihvatljiva opcija, kada ih imamo više tada se korisnici teže odlučuju da ih ispune.

CTA - Call-to-action

Ovo je ustvari dugme prethodne forme. Ovaj mali segment landing stranice nosi najveći značaj.

Dugme treba da bude čisto, dobro čitljivo, treba da ima dobar kontrast. Nikad nemojte koristiti tekst na dugmetu kao što su na primer: “Klikni ovde”, “Pošalji”, “Nastavi” ili slične tekstove. Treba da koristite takav tekst koji izaziva akciju, da bude jasno šta će se tačno desiti ako korisnik klikne na dugme.